Gedraag ow!

Het regent. Niet hard, maar het is nooit lekker als je er niet op berekend bent. Ik onderga het maar gewoon.

Terwijl ‘onze Glenn’ hevig in strijd is met zijn Russische rivaal loop ik snel naar een dranktentje. Ik wil wat bestellen voor ze weer voorbijkomen maar kan er niet bij. De gehele breedte van het kraampje is bezet met schuilers. Ik probeer tussen twee mannen door aan de kraam te komen, maar dat lukt amper. Mijn kinderen kunnen er ook niet bij en zoeken aan de zijkant een open stukje. Een met bier afgeladen dertiger staat naast me en weigert opzij te gaan. Ik kijk hem aan en vraag hem op te schuiven. Hij lacht en blijft staan. Ik wring me er tussen en kijk hem nog een keer aan. ‘Ik zou gewoon opzij gaan als ik jou was’, zeg ik geïrriteerd. ‘Nou, rustig maar hoor’, antwoordt hij en de bierwalm komt me tegemoet. Hij schuift vijf centimeter op en ik moet me echt inhouden. Hij lacht dronkendom naar zijn vrienden die op dezelfde manier teruglachen. ‘Wat doe je hier nu eigenlijk?’, vraag ik me af en loop met mijn kinderen verder de baan af. Hoe leuk is zo’n wedstrijd als je jezelf af staat te laaien met bier? Een feestje naderhand begrijp ik dan nog wel.

Verderop de baan staat een standje. Geel met zwart. ‘RespeXt in the MX’ staat er. Frappant. Dat is nu net waar het allemaal om draait. Respect onder de rijders, teams, officials , vrijwilligers en dus ook de fans. Bennie Jolink zet zich samen met Glenn Coldenhoff in om deze slogan extra gewicht te geven. De motorcross heeft wat dat betreft een goede naam. Wellicht beter dan veel andere sporten. ‘Onze sport’ ligt al aan alle kanten onder zwaar vuur, dus reden genoeg er respectvol mee om te gaan. Het gedrag langs de baan maar zeker ook in de baan. Het respecteren van de gele vlag. De baancommissarissen zijn tegenwoordig speciaal opgeleid voor deze vaak vrijwillige baan. Het negeren van deze mensen en hun tekens is in een woord asociaal. Het is een prachtige sport die bij wangedrag op welke manier dan ook vrijwel meteen aan banden gelegd zal worden. Dat willen we dus niet.

Deel de mening en het gevoel. ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Een oude spreuk maar altijd en overal van toepassing. Op en rond de baan maar zeker ook thuis en op het werk. RespeXt! ‘ Dat is toevallig heel Normaal!

resp2